2 etap

Próbka pracy

W celu zapewnienia obiektywizmu, przejrzystości i trafności rekrutacji głównym narzędziem selekcyjnym przez nas stosowanym są tzw. próbki pracy, czyli symulacje zadań wykonywanych na danym stanowisku. Na ich podstawie sprawdzamy wybrane kompetencje, wiedzę merytoryczną i/lub umiejętności techniczne.

Na tym etapie rekrutacji będziesz miał okazję poznać swojego przyszłego przełożonego oraz przedstawicieli Działu HR.

Top