3 etap

Informacja zwrotna

Każdy kandydat biorący udział w procesie rekrutacji otrzyma informację zwrotną o swoim wyniku.

Top