4 etap

Rozmowa z wybranym kandydatem

Wybrane osoby zostaną zaproszone na ostatni etap rekrutacji – rozmowę rekrutacyjną z przyszłym przełożonym oraz przedstawicielem działu HR.

Top